പച്ച മരുന്നുകള്‍ക്ക് ശിംശോന്‍ കാട്ടിലലയാറില്ല … – മാതൃഭൂമി


മാതൃഭൂമി

പച്ച മരുന്നുകള്‍ക്ക് ശിംശോന്‍ കാട്ടിലലയാറില്ല …
മാതൃഭൂമി
പച്ചമരുന്നുകള്‍ കിട്ടാത്തതാണ് ആയുര്‍വേദ ചികിത്സകര്‍ നേരിടുന്ന പ്രധാന വെല്ലുവിളി. എന്നാല്‍, തിരുവനന്തപുരം വെള്ളനാട്ടെ എന്‍. ശിംശോന് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്കയുമില്ല. മരുന്ന് നിര്‍മാണത്തിന് വേണ്ട മരുന്നുകള്‍ക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ കാട്ടിലും നാട്ടിലും അലയേണ്ടിവരാറില്ല സ്വന്തം വീടിന്റെ മട്ടുപ്പാവില്‍

Jabón Natural Málaga Cosmética Natural Málaga

Please follow and like us:
Follow by Email78k
Facebook0
Facebook
YouTube256k
YouTube
Instagram178k
LinkedIn46k
Pinterest155k
Pinterest
RSS36k