सुंदर, औषधी बहावा – Loksatta


Loksatta

सुंदर, औषधी बहावा
Loksatta
… || राजेंद्र श्रीकृष्ण भट. पिवळ्या, लिंबासारख्या रंगाच्या, ३-४ सेंटिमीटर आकाराच्या या तजेलदार फुलांमध्ये भरपूर पुष्परस असतो. त्यामुळे भुंगे आणि अन्य कीटकांना मेजवानीच मिळते.

Jabón Natural Málaga Cosmética Natural Málaga

Please follow and like us:
Follow by Email78k
Facebook0
Facebook
Twitter299k
Visit Us
YouTube256k
YouTube
Instagram178k
LinkedIn46k
Pinterest155k
Pinterest
RSS36k